top of page

לימוד

לימוד הוא אחד הכלים המשמעותיים ביותר בתרבות היהודית. הלימוד, המשלב בתוכו שאלות ביקורתיות, רלבנטיות לימינו, חיבור בין אז לעכשיו ומאפשר לנו צעד נוסף בדרך אל האחריות האישית שלנו בהיותנו בני ובנות בית בתרבות היהודית. 

החל מארון הספרים היהודי, לוח השנה העברי, מעגל החיים, עד שאלות של תפיסות עולם על חיינו כאן ועכשיו. 

הלימוד יכול להיות בכל צורה  - חברותא, קבוצת לימוד מתמשכת, מפגש חד פעמי, סדנאות ועוד.

יש לי כמה נושאים אהובים במיוחד*. אבל אני גם מאוד אוהבת כשמאתגרים אותי.

אז מה נלמד יחד?

*אפשר לקרוא עליהם כאן

ואפשר לראות שיעור קצר כאן

bottom of page